een project van Tot Heil des Volks
menu
Individuele hulp

“Het is voor mij heel belangrijk dat de bijbel en de bijbelse waarheden het uitgangspunt zijn voor de hulp rondom homoseksualiteit. We leven in een tijd dat ook christenen hierin soms gaan schuiven. Het is voor mij goed te weten dat de hulpverleners een bijbelgetrouwe koers zullen volgen in de gesprekken”.

Bij Different kennen we de spanning die kan ontstaan tussen de eigen seksuele gerichtheid en een orthodox-bijbelse geloofsovertuiging. In hulpgesprekken staan we onder andere stil bij het conflict dat iemand kan ervaren tussen enerzijds het geloof en christen-zijn en anderzijds de seksuele gevoelens. Onze hulpverlening is erop gericht om mogelijke spanning rondom gevoelens en geloof een plek te geven en er op een gezonde en hanteerbare manier mee om te gaan.

We vinden het belangrijk om cliënten de gelegenheid te bieden om hun verhaal te vertellen. Om een luisterend oor te zijn. Daarnaast kunnen ervaringen uit het verleden en de huidige impact daarvan aan de orde komen. Maar ook bijvoorbeeld hoe iemand op een Bijbelse manier kan omgaan met seksuele verleidingen. Ook andere onderwerpen die voor de hulpvrager van belang zijn, komen aan de orde.

Hulptraject

Na aanmelding starten we met een intakegesprek. In dit gesprek bespreken we de situatie van de cliënt, formuleren we de hulpvraag en stellen we gezamenlijk doelen op. Dit kan bijvoorbeeld zijn: beter leren te verwoorden welke gevoelens er spelen. Of bijvoorbeeld: het aangaan van gezonde en vriendschappelijke relaties met seksegenoten.

Na het intakegesprek volgt een adviesgesprek. In dit gesprek stellen we samen een begeleidingsovereenkomst op. In deze overeenkomst staan de doelen van de hulp geformuleerd. Vervolgens start de hulpverlening. Er vinden geregeld evaluaties plaats. In overleg bepalen we wanneer de hulpverlening afgerond kan worden. Het is lastig aan te geven hoeveel gesprekken iemand nodig heeft aangezien dit mede afhangt van de doelen die zijn geformuleerd. Een gemiddeld hulptraject bestaat uit zo’n tien gesprekken.

Mocht er een vermoeden zijn van problematiek waarbij de inzet van een psycholoog of psychiater gewenst is, dan verwijzen wij door naar gerichte hulp elders. Wij beperken ons tot psychopastorale hulp rondom identiteit en seksualiteit.

Tarieven en vergoeding

Onze hulpgesprekken worden niet vergoed door de zorgverzekering. Wij vragen voor een individueel hulpgesprek van een uur een financiƫle bijdrage van 50 euro. De betaling kan na afloop van een gesprek contant voldaan worden.

Cookies helpen om u een betere gebruikerservaring te bieden. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. OK Meer informatie